01. februari 2021

IT Relation Group förvärvar svenska Emineo och skapar ledande nordisk grupp genom att gå samman med Miracle42

14. januari 2021

Under 2020 genomförde IMAP 218 transaktioner med ett totalt värde om över 12,5 miljarder USD.

14. december 2020

XANO har, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lasertech LSH AB i Karlskoga

IMAP

IMAP tillhandahåller oberoende projektledande rådgivning vid ägarförändringar i medelstora företag där vi initierar, leder och genomför sälj- och köpprocesser efter en noga utvecklad process som kvalitetssäkras i varje moment. Vår internationella erfarenhet sträcker sig över Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

43 Länder
218 Genomförda affärer 2020
450+ Rådgivare inom IMAP
12.5$MD Transaktionsvärde 2020