11. april 2019

IMAP rådgivare till säljarna när Volati förvärvar Stenentreprenader i Hessleholm

09. april 2019

IMAP rådgivare då holländska TSS utökar sin närvaro i Sverige genom förvärv av FDT

08. april 2019

IMAP genomförde 46 affärer med ett totalt värde på över 1,7 miljarder USD under Q1 2019.

IMAP

IMAP tillhandahåller oberoende projektledande rådgivning vid ägarförändringar i medelstora företag där vi initierar, leder och genomför sälj- och köpprocesser efter en noga utvecklad process som kvalitetssäkras i varje moment. Vår internationella erfarenhet sträcker sig över Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

40 Länder
208 Genomförda affärer 2018
450 Rådgivare inom IMAP
10$MD Transaktionsvärde 2018