IMAPs rådgivare har bred och dokumenterad erfarenhet av att rådgiva företag genom ägarförändringsprocesser

Om oss


IMAP – International M&A Partners – rådgiver företrädesvis medelstora företag vid försäljning och förvärv av företag över hela världen där vi initierar, leder och genomför sälj- och köpprocesser efter en noga utvecklad process som kvalitetssäkras i varje moment. Vi har erfarenhet från mer än 200 framgångsrika transaktioner årligen med transaktionsvärden mellan 50 – 1 000 miljoner kronor, detta ger våra kunder entreprenörsrelaterade, objektiva råd vilket bidrar till att vi framgångsrikt kan genomföra en transaktion och överträffa våra kunders förväntningar.

IMAP

Med fler än 60 kontor runt om i världen arbetar våra rådgivare i internationella team för att leverera exceptionellt mervärde för våra kunder

43 Länder
294 Genomförda affärer 2021
450+ Rådgivare inom IMAP
27$MD Transaktionsvärde 2021

Transaktioner inom IMAP i siffror

2021

Transaktioner per sektor

Industries chart

Januari – December 2021

Genomförda transaktioner 294
Genomsnittligt transaktionsvärde $M 92
Transaktioner genomförda cross-border 30%
Transaktioner med finansiella aktörer 77
Global ranking transaktioner upp till $500m 7

Vad gör IMAP unikt?

IMAP är en partnerägd oberoende organisation som enbart inriktar sig på företagsöverlåtelser och resultatfokuserade transaktioner. Med över 450 medarbetare i 43 länder arbetar vi i internationella sektorteam och tar oss an varje enskilt uppdrag med professionalism och engagemang. Våra klienter är främst entreprenörer och familjeägda medelstora företag men vi rådgiver också stora svenska och internationella företag såväl som familjedrivna ägarbolag samt finansiella investerare.

Klicka här för att ange att du har läst och godkänner IMAPs legala policy och policy för cookies.

Värderingar inom IMAP

Alla medarbetare inom IMAP delar samma värderingar och principer som styr vårt arbete, tillsammans med våra kunder och med varandra.

Genomförande: ”Smida medan järnet är varmt” – vi utformar varje steg i processen på bästa sätt för att öka sannolikheten för en lyckad transaktion

Engagemang: Vi är själva entreprenörer och i varje transaktion investerar vi vad som krävs för att det ska bli en lyckad process och överlåtelse samt för att stå fast vid och ständigt förbättra våra professionella rådgivningsstandarder. Vi är kända för vår entreprenörsanda och behandlar våra klienters bolag som om det vore vårt eget

Prestigelöst: För att bemästra psykologin i förhandlingar gäller det att lära känna de personer som är involverade i transaktionen

Talang: För att skapa värde för våra klienter kräver det att vi ser bortom det uppenbara och utnyttjar bredden och mångfalden i våra resurser för att komma upp med nya idéer och infallsvinklar

Klicka här för att ange att du har läst och godkänner IMAPs legala policy och policy för cookies.