IMAP Tyskland rådgiver Bamberger Kaliko då de förvärvas av Kufner Group och VMS

Bamberger Kaliko grundades 1863 och var då en anläggning för färgning, blekning och efterbehandling och har sedan dess vuxit till att vara en av de viktigaste tillverkarna av tekniska tyger och material samt textilbaserade slipmedel. Personalstyrkan på anläggningen består idag av cirka 130 personer.

Kufner Group är ett ledande företag inom tekniska textilier, främst mot bilindustrin. VMS, med bas i Wien, är ett investeringsbolag med inriktning på investeringar i turnaround-bolag och bolag i speciella situationer. Bamberger Kaliko kan därmed dra nytta av både operativa synergier och omstruktureringskompetens från investeraren.

”Placeringen i Bamberg med deras fyra produktsegment ska inte bara fortsätta att drivas därifrån utan vi planerar även omfattande investeringar och ytterligare operativa åtgärder. Målet är att återfå en ledande marknadsposition inom de befintliga affärsområdena”, säger Ulrich Sogl, VD för Kufnerkoncernen.

IMAPs team bestod av Henning Graw (Partner) och Alexander Grund (Analytiker) som rådgav Bamberger Kaliko genom hela processen med att hitta en lämplig köpare.

Fler nyheter