IMAP Kanada rådgiver IPAC Chemicals & Power Chemicals vid deras försäljning till DuBois Chemicals

IPAC Chemicals & Power Chemicals grundades i Vancouver 1976 och är marknadsledande leverantörer av unika specialkemikalier för gruv- och svavelindustrin. Företagen erbjuder dessutom en serie vattenbehandlingskemikalier för kommersiella och industriella fastighetsägare. Företagen är kända för egenutvecklade och innovativa produkter och har genom åren byggt en bas av industrikunder i västra Kanada och utomlands.

DuBois Chemicals, med huvudkontor i Cincinnati, Ohio, är ett kemikalieföretag som utvecklar och tillverkar kemikalier för flera olika slutmarknader. DuBois grundades 1920 och har gjort ett stort antal förvärv genom åren. Förvärvet av IPAC Chemicals & Power Chemicals ger DuBois en närvaro i västra Kanada och kompletterar sitt nuvarande produktutbud med ett antal specialkemikalier. 

IMAP Kanadas team i Vancouver agerade som exklusiv finansiell rådgivare åt IPAC Chemicals & Power Chemicals genom hela försäljningsprocessen.

Fler nyheter