IMAP USA Capstone Headwaters rådgiver Aequor Healthcare Services vid deras kapitalresning tillsammans med DW Healthcare Partners

IMAP USA Capstone Headwaters har framgångsrikt rådgivit Aequor Healthcare Services (”Aequor”) vid företagets kapitalresning tillsammans med DW Healthcare Services (“DWHP”). Villkoren för transaktionen avslöjades inte.

Aequor är en ledande leverantör av lösningar för personal och tjänster och har specialiserat sig på att leverera diversifierade arbetskraftslösningar till företag inom hälso- och läkemedelsindustrin som har kliniska, vetenskapliga och regulatoriska krav.

Företaget grundades 1998 och har byggt upp ett rykte som en betydande leverantör av personallösningar med en stark historik av att rekrytera kvalificerade yrkesverksamma inom ett brett spektrum av discipliner, som till exempel terapeuter, specialkliniker, forskare, biostatistiker, vårdpersonal, medicinska författare och experter inom regulatoriska frågor. Aequor verkar från flera platser i USA och internationellt och har genom åren upparbetat ett nära samarbete med nästan 300 kunder som inkluderar Fortune 500 life science-företag, ledande regionala och nationella sjukvårdssystem, rehabiliteringsleverantörer och offentliga enheter såsom skolsystem och federala byråer. Genom fortsatta investeringar i egna rekryteringsverktygsprogram kombinerat med omfattande off-shore-kapacitet har Aequor effektivt etablerat en rekryteringsplattform med betydande konkurrensfördelar, inklusive snabba svarstider, hög lyckad placeringsprocent och tillgång till specialiserade kandidater. Som ett resultat av detta har Aequor blivit ensam leverantör hos många av sina kunder.

DW Healthcare Partners, ett private equity-företag baserat i Toronto och Park City och som har fokus mot just vårdsektorn, investerar i Aequor på grund av den gynnsamma branschdynamiken, bolag starka rykte, den diversifierade personalplattformen och företagets historiska förmåga att framgångsrikt förvärva strategiska riktiga och lönsamma företag.

Manmeet Virdi och Kamal Virdi från Aequor, kommenterar:

”Vi är övertygande om att partnerskapet med DWHP är en bra strategisk match för Aequor som innebär att vi kan positionera oss bättre för att leverera ett utökat serviceerbjudande till våra kunder och vårdpersonal. Detta kommer också ge oss enorma tillväxtmöjligheter för våra anställda.”

Eric Williams, VD för Capstone Headwaters team i Philadelphia, sager:

“Aequor har gynnats av de expanderande marknaderna inom sjukvård och life-science. Faktorer som en åldrande amerikansk befolkning och motsvarande ökning av vårdutnyttjandet, förbättrade möjligheter till medicin, ökad outsourcing till externa leverantörer och en brist på sjuksköterskor och terapeuter i många regioner bidrar till att efterfrågan för bolagets personal och lösningar ökar.”

Mark Surowiak, director på Capstone Headwaters, tillägger:

”Segmentet har en god tillväxtdynamik vilket innebär att leverantörer av vårdpersonal ges höga värderingsmultiplar. M&A-aktivitet inom segmentet är fortsatt hög då marknaden är fragmenterad och vi förväntar oss att denna konsolidering fortsätter.”

Fler nyheter