IMAP USA Capstone Headwaters rådgiver Research Electro-Optics, Inc. vid försäljningen till Excelitas Technologies Corp.

IMAP USA Capstone Headwaters har rådgivit Research Electro-Optics, Inc. (“REO” eller “Företaget”) vid försäljningen till Excelitas Technologies Corp, ett portföljbolag till AEA Investors.

REO är en ledande leverantör av komplexa optiska lösningar, inklusive optisk design, tillverkning, delsystem för industriell teknologi, försvar, mikroelektronik och medicinska slutmarknader. Baserat i Boulder, Colorado, levererar REO branschledande prestanda, tillförlitlighet och värde till sina stora industrikunder.

Paul Kelly, CEO på REO, kommenterar:

Vi tror att vi har hittat den ideala strategiska samarbetspartnern för att nyttja vår optiska teknologi, infrastruktur och kapacitet på bästa sätt och fortsätta bygga på vår marknadsledande och växande position. Vi har liknande kulturer vilket kommer att göra det möjligt för våra anställda att fortsätta växa.

Vi är tacksamma för teamet på IMAP och deras starka strategiska relationer, branschkompetens och precision i utförande som tillsammans spelat en viktig roll för framgången i denna transaktionen.

Grant Garbers och Peter Nam, partners i IMAP Capstone Headwaters industriteknikgrupp, kommenterar:

Synergierna mellan REO och Excelitas skapar en marknadsledande, global teknologispelare inom end-to-end optoteknik och optomekaniska lösningar. Den kombinerade organisationen har stor erfarenhet och kunnande inom ledning, teknik, försäljning och marknadsföring samt ekonomi vilket gör dem unika på marknaden för att möta de krävande behov deras globala kundbas kommer att ha framöver.

Fler nyheter