Summering av genomförda transaktioner inom IMAP Q1-Q3 2018

- 140 transaktioner med ett aggregerat värde på över 5,9 miljarder USD
- Genomsnittlig transaktionsstorlek 44 miljoner USD
- 28 % transaktioner ”cross-border”
- 44 transaktioner med Private Equity

Klicka här för full rapport

Fler nyheter