IMAP Tyskland rådgiver Invision vid försäljningen av Kraft & Bauer till DBAG

IMAP Tyskland har rådgivit den schweiziska finansiella investeraren Invision vid försäljning av Kraft & Bauer Holding GmbH (Kraft & Bauer), en av de ledande leverantörerna av brandsläckningssystem för verktygsmaskiner, till Deutsche Beteiligungs AG (DBAG). DBAG kommer tillsammans med DBAG Fund VII att äga en majoritet av bolaget tillsammans med grundarfamiljen Bauer samt den nuvarande VDn Frank Foddi. Affären kräver ett godkännande av konkurrensmyndigheterna och förväntas avslutas under kommande kvartal.

Kraft & Bauer utvecklar, producerar och installerar brandskyddssystem för cirka 800 olika typer av verktygsmaskiner. Fokus ligger på brandsläckningssystem baserade på mikroprocessorer som upptäcker bränder och initierar släckningsprocessen. Brandskyddssystemen installeras antingen direkt på maskinen av Kraft & Bauer eller säljs som en byggsats till maskintillverkaren. Kraft & Bauer har cirka 80 medarbetare fördelat på sitt huvudkontor i Holzgerlingen (baden-Württemberg), en fabrik i Bannwil (Schweiz) och 13 serviceplatser i Tyskland, Schweiz och Italien. Ca 30 % av företagets intäkter genereras genom service.

Börsnoterade Deutsche Beteiligungs AG initierar och rådgiver private equity-fonder och investerar även tillsammans med DBAG-fonderna i väl positionerade medelstora företag med utvecklingspotential. DBAG-gruppen förvaltar cirka 1,8 miljarder EURO i kapital.

Dr. Carsten Lehmann, Philipp Noack och Atanas Petkov från IMAP rådgav säljarna och supporterade dem genom strukturering, förhandling och genomförande av transaktionen i en konkurrensutsatt process.

Fler nyheter