IMAP Tyskland rådgiver ägarna till SemVox vid försäljningen till Paragon

Aktieägarna i röststyrningsspecialisten SemVox har sålt majoriteten av bolaget till det börsnoterade systemlösningsleverantören Paragon, verksamma inom fordonsindustrin. Paragon har förvärvat 82% av aktierna för 16,4 miljoner EURO och har även ingått ett optionsavtal för att förvärva resterande del av aktierna från grundarna.

SemVox utvecklar effektiva och säkra teknologier och lösningar för röststyrning, olika interaktioner mellan människa och maskin samt proaktiva hjälpsystem baserade på artificiell intelligens. Företaget sysselsätter över 60 personer och förväntar sig en försäljning om cirka fem miljoner EURO för räkenskapsåret 2018. Företaget grundades för 10 år sedan som en spinoff av DKFI (German Research Center for Artificial Intelligence) och är redan lönsamt. År 2017 vann företaget Car HMI Special Jury Award. Många fordonstyper är redan utrustade med SemVox-teknik och det totala antalet fordon förväntas stiga till mer än 13 miljoner under de närmaste fem åren.

Säljarna är de fyra grundarna till SemVox GmbH och fyra finansiella investerare, däribland DFKI GmbH, Saarbrücken och M. Ladendorf Beteiligung GmbH, Trier. De fyra grundarna kommer att fortsätta att inneha aktier i bolaget i minst tre år och kommer att ta positioner inom ledningen. Transaktionen förväntas slutföras i början av oktober 2018.

Paragon GmbH & Co. KGaA, som är listade på börsen i Frankfurt, utvecklar, producerar och distribuerar framåtblickande lösningar inom bilelektronik, kroppskinematik och e-mobilitet. Med förvärvet av SemVox skapar Paragon en ny avdelning för digitala hjälpsystem. Paragon och SemVox har tillsammans för avsikt att avsevärt utöka utbudet av integrerade lösningar för Paragon som alltmer utvecklas till en fullserviceleverantör för OEMs.

Dr. Carsten Lehmann, Nils Keller och Atanas Petkov från IMAP Tyskland rådgav säljarna genom alla faser av investeringsprocessen och hjälpte till att framgångsrikt genomföra transaktionen inom ett par månader.

Fler nyheter