IMAP Italien rådgiver Carton Pack vid försäljning av aktiemajoriteten till 21 Investimenti

Familjen Leone, som grundade Carton Pack och som fortfarande driver bolaget idag, letade efter en partner som kunde hjälpa dem att nå nästa fas i utvecklingen av bolaget med extra fokus mot utländska marknader. Genom transaktionen förvärvar 21 Investimenti 80 % av aktierna, Leonefamiljen behåller ett ägande om 20 % samt Gianni Leone behåller sin roll som VD.

Carton Pack grundades 1970 och utvecklar, tillverkar och säljer förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin med ett starkt fokus på innovativa lösningar för frukt och grönsaker.

Tack vare sitt unika och breda produktsortiment, ett starkt kundfokuserat tillvägagångssätt samt bolagets anmärkningsvärda innovations- och produktutvecklingsförmåga är Carton Pack den ledande bolaget i Italien inom förpackningar för frukt och grönsaker. Företagets marknadsandel överstiger 20 % och når toppar mellan 30–50 % inom vissa specialkategorier såsom druvor, jordgubbar, körsbär och tomater.

Bolagets marknad präglas av höga inträdesbarriärer men också ett momentum i tillväxt tack vare både den stigande konsumtionen av hälsosam mat samt ökningen av förpackade produkter på våra butikshyllor. Carton Pack har under de senaste tre åren haft en genomsnittlig topline-tillväxt på 8 % per år och årlig försäljning uppgår till cirka 80 miljoner EURO för 2017, varav cirka 30 % av dessa genereras från export.

21 Investimenti kommer att sträva efter att accelerera företagets tillväxt och stödja ledningen inom främst följande områden:

• Organiskt tillväxt – Utöka kundbasen (särskilt i centrala och norra Italien) och produktportföljen till närbesläktade nischer (torrmat, mejeriprodukter), samtidigt som man förstärker relationer med befintliga kunder.

• Internationell expansion: förbättra penetrationen och öka marknadsandelarna på befintliga utländska marknader (t.ex. Spanien och Grekland), men även genom utvalda tilläggsförvärv och nya geografiska marknader som erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter (t.ex. Polen, Nordafrika)

21 Investimenti kommer också att arbeta för att stärka företagets ledning samt förbättra företagets övergripande effektivitet.

Alessandro Benetton, grundare och partner vid 21 Investimenti, kommenterar:

Vi är entusiastiska för vår andra investering i södra Italien genom 21 Investimenti III och ser fram emot att stödja Carton Packs ledning under den nya tillväxtfasen både nationellt och internationellt.

Fler nyheter