IMAP Italien rådgiver Lumson vid en försäljning av en minoritetsandel till Fondo Strategico Italiano

Lumson är det ledande bolaget i Italien inom förpackningar för kosmetikaindustrin, och har en förväntad omsättning om 100 miljoner EURO för 2018. Bolaget har cirka 550 anställda, två produktionsanläggningar i Italien och dotterbolag i USA, Frankrike, Spanien och Tyskland.

Efter affären genomförts kommer Lumson ägas till 65 % av Moretti-familjen och till 35 % av FSI. Investeringen inkluderar en ökning av kapitalet samt en konvertibel obligation. Efter transaktionen kommer Lumson inte ha någon finansiell skuldsättning och en sund kapitalstruktur för att driva sin tillväxtplan.

Styrelsen kommer bestå av sju personer; Remo Moretti, hedersordförande; Matteo Moretti, ordförande; Pailo Valsecchi, VD; Giovanni Broggiato, vice ordförande; Marco Tugnolo, investeringsansvarig på FSI samt Carlo Bozotti, Partner på FSI samt tidigare VD för STMicroelectronics.

Under de senaste tio åren har den globala kosmetikaindustrin haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 5 %. År 2017 omsatte den italienska kosmetikaindustrin totalt 11 miljarder EURO. Sektorn är viktig för Italien då den består av över 1 200 företag som tillsammans har över 200 000 anställda. Området Lombardy, där Lumson har sitt huvudkontor, har blivit ett nav för kosmetikaföretag då det i området finns hundratals exportorienterade små- och medelstora förpackningsbolag och fyllningsproducenter.

Matteo Moretti, ordförande för Lumson, kommenterar:

Jag är mycket nöjd med partnerskapet tillsammans med FSI, en uppskattad och långsiktig italiensk investerare med ett stark internationellt nätverk. Investeringen kommer att tillföra Lumson nya resurser för att finansiera vår tillväxt med fokus på forskning och utveckling. Familjen Moretti är mycket stolta över detta partnerskap, vilket ytterligare stärker familjens långsiktiga engagemang i Lumson. Vi verkar i en intressant sektor som är en av de sektorerna som vuxit mest av de italienska industrisektorerna mellan 2008 och 2016 och där exportandelen står för hela 43 %.

Maurizio Tamagnin, VD för FSI, kommenterar:

Partnerskapet med familjen Moretti är ett mycket bra exempel på FSIs investeringsfilosofi; investeringar i familjeföretag med en stark historik, en bransch i tillväxt och där företaget har en långsiktig vision. Med investeringen i Lumson bidrar FSI till utvecklingen och konsolideringen av den italienska kosmetikaindustrin, vilket representerar en global exportindustri med konstant tillväxt.

Fler nyheter