IMAP Sverige rådgiver Midway Holding vid avyttring av Stans & Press Industriservice i Olofström

Stans & Press är en mekanisk verkstad inriktat på legotillverkning. Bolaget arbetar till största del med internationella industrikunder, men även med mindre och regionala aktörer. Stans & Press arbetar med kvalificerade komponenter i små och medelstora serier och har kompletta maskinparker och därmed också kundportföljer. Bolaget fokuserar på hög kvalitet och god leveranssäkerhet och har en modern och effektiv maskinpark.

Verksamheten i Stans & Press har tre produktionsenheter i Vilshult, Blomstermåla respektive Ronneby. Under 2017 omsatte Stans & Press 113 mkr och gjorde ett rörelseresultat på 4 mkr. 

- Vårt arbete med att förändra Midwaykoncernens portfölj mot färre, större och lönsamma bolag fortsätter steg för steg, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. Stans & Press är ett starkt och välkänt varumärke inom sin nisch och vi ser att företaget har större möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt hos den nye ägaren Teqnion.

Köparen Teqnion är en industrihandelskoncern med fristående dotterbolag som levererar hög kvalitet inom specialiserade områden.

IMAP var Midway Holdings rådgivare genom hela processen.

Fler nyheter