Ramón Fernández Olmedo har rekryterats till IMAP Albia Capital som chef för deras Madridkontor

Till följd av marknadsstrategin för IMAP Albia Capital i centrala Spanien har de kontrakterat över 10 M&A-klienter i och omkring Madrid under det senaste året. För att kunna erbjuda dessa kunder bra service samtidigt som man fortsätter en geografisk expansion så har Ramón Fernández Olmedo anslutit från den 1a september som ansvarig partner för Madridkontoret.

 

Innan Ramón anslöt till IMAP var han CFO för Iberdrola Engineering & Construction (världsomspännande infrastrukturprojekt inom energi), CFO för Scottish Power (omsättning 7 miljarder EURO per år inom gasngenerering samt disitribution) samt Strategy & Risk Director för International Business Unit för Iberdrola (30 miljarder EURO omsättning).

 

Ramón har deltagit i flertalet cross border-transaktioner, har utvecklat infrastrukturplaner för över 10 miljarder EURO och har utformat och genomfört integrationer och omorganisationer efter samgåenden och synergiprogram. AKAdemiskt har han samarbetat med Global Alumna och UCLA i risk- och projektledningskurser.

 

Ramóns djupa förståelse för energi- och verkstadsindustrin samt en bred internationell erfarenhet från positioner i Storbritannien, Spanien, USA, Latinamerika och Nordafrika gör honom till ett värdefullt förvärv inte bara för det spanska teamet utan också för hela IMAP-organisationen.  

Fler nyheter