Assessio fortsätter att växa i Europa - köper det nederländska HR-techföretaget HFMtalentindex

I somras såldes svenska Assessio – som är marknadsledande i Norden när det gäller digitala HR-lösningar – till det nederländska investmentbolaget Main Capital, som är specialiserade på SaaS-företag, med ett tydligt mål: att bli störst i Europa inom digitala urvals-, utvecklings-, samt attraction-lösningar.

Som en del av den strategin förvärvar nu Assessio det nederländska företaget HFMtalentindex, som är fokuserade på digitala HR-lösningar för både extern och intern rekrytering och utveckling. Tillsammans har Assessio och HFMtalentindex över 2 000 företag som kunder över hela världen och omsättningsmässigt blir de nu den tredje största aktören i Europa.

– Det är i dag tydligt att många företag har utmaningar när det kommer till att hitta eller identifiera talanger, med processer för rekrytering som tar för mycket tid och resurser och felrekryteringar som blir kostsamma ur både mänsklig och ekonomisk synvinkel. Vårt evidensbaserade och pålitliga arbetssätt ger kunder en ökad trygghet och effektivitet genom hela HR-arbetet, säger Pär Cederholm, vd för Assessio, och fortsätter:

– Vi vill bidra till ett rättvist arbetsliv där alla människor bedöms på lika villkor. En viktig del i detta är att arbeta med metoder som är väl förankrade i vetenskaplig forskning. Med den nya tekniken som erbjuds i dag finns fantastiska möjligheter att skapa dessa förutsättningar. Köpet av HFMtalentindex startar vår europeiska expansion och stärker expertisen inom digital HR för hela Assessiogruppens erbjudande med bland annat AI, digitala SaaS-lösningar och en ännu mer modern plattform.

Nederländska HFMtalentindex grundades 1997 och är inriktade på att hitta och utveckla talanger för företag, både internt och externt. De är ett starkt komplement till HR-tjänsten Assessio som sedan 35 år tillbaka målmedvetet har utvecklat psykologiska tester och metoder för urval, rekrytering och utveckling.

Med den vetenskapliga metoden som bas ger HFMtalentindex och Assessios digitala lösningar en verktygslåda för chefer och ledare att inte bara kunna rekrytera rätt – utan också att metodiskt arbeta med utveckling av personal. I Nederländerna arbetar HFMtalentindex i dag med en stadigt växande skara av kunder, till exempel Capgemini, Deloitte, Rabobank, Röda Korset, FedEx och Crédit Agricole.

– Att kunna erbjuda både våra befintliga kunder och våra nya kunder en ännu större närvaro och en möjlighet att arbeta med de stora globala företagen som inte är begränsade till en marknad är en fantastisk möjlighet. HFMtalentindex och Assessio har många kompletterande lösningar som kommer att vara till nytta för våra kunder, säger Evelien Schram, vd för HFMtalentindex.

– Det här förvärvet bevisar det tillförda värdet av vår investeringsfilosofi där vi kan dra fördel av ett stort europeiskt nätverk av företag som ger oss möjlighet att hitta kompletterande och strategiska kombinationer. Assessiogruppen är nu väl positionerad för att ta hem förstaplatsen inom digitala HR-lösningar i Europa, säger Charly Zwemstra, styrelseordförande för Assessio och vd för Main Capital Partners.

IMAP rådgav säljaren HFMtalentindex genom hela processen.

Fler nyheter