IMAP publicerar den eftertraktade rapporten; Trender inom global M&A 2018 & 2019

IMAP har publicerat den efterlängtade rapporten; Trender inom global M&A 2018-2019. Rapporten bygger på resultaten av en undersökning som genomfördes under slutet på 2018 där IMAP-partners över hela världen besvarade frågor kring M&A-marknaden 2018 samt förväntningarna inför 2019.

Rapporten visar på att globalt ansåg rådgivarna inom IMAP att 2018 totalt sett var ett bättre år för M&A än 2017 beroende på; en starkare marknad överlag, ökat flöde i antal affärsmöjligheter samt mer aktiva köpare och säljare på marknaden. Även transaktionsmultiplar ökade, speciellt inom teknologi och healthcare. Stor konkurrens, opportunistiska svar på erbjudanden från strategiska köpare tillsammans med en rädsla att vänta in nästa ekonomiska uppgång var exempel på anledningar till företagsförsäljningar under 2018. Dessutom drevs transaktionsmarknaden av behovet att växa genom förvärv snarare än organiskt samt att PE-bolag var väldigt aktiva. Cirka 25 % av totala antalet transaktioner inom IMAP genomfördes med inblandning av PE-bolag.

När det kommer till att förutspå 2019 så indikeras det att den globala BNP-tillväxten för första halvåret 2019 fortsatt kommer att försämras och likviditeten kommer att minska, vilket hindrar finansiering för belånade transaktioner. Dock är rådgivarna inom IMAP främst optimistiska, där många förväntar sig en ökning av transaktioner under året. Förvärvstakten av teknikrelaterade företag eller liknande divisioner och tillgångar från företag i icke-tekniska sektorer tros komma att öka samt att generationsskiften också kommer att driva M&A under 2019.

IMAPs ordförande, Jurgis Oniunas, kommenterar: “En av de många fördelarna med att vara en global M&A-organisation är att IMAP kan ha en bred förståelse och syn på den globala makromiljön och kan dra nytta av nyanser i de regionala marknadssedimenten. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder verkliga insikter som inte bara kan fås genom att studera transaktionsdata och hoppas därför att denna undersökning visar sig vara användbar när företag utvärderar M&A-möjligheter under 2019.”

Klicka här för att läsa rapporten.

Fler nyheter