Addtech förvärvar Skyltar & Märken Gruppen AB, en tillverkare av skylt- och trafiksäkerhetslösningar

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Skyltar & Märken Gruppen AB.

Skyltar & Märken Gruppen AB är marknadsledande i sin nisch där man levererar innovativa och kundanpassade skylt- och trafiksäkerhetslösningar på den svenska marknaden. Skyltar & Märken har en omfattande kunskap och erfarenhet inom hela värdekedjan från design och konstruktion, till produktion och montage inom allt ifrån skyltbeställningar till omfattande, nischade trafiksäkerhetsprojekt. Gruppen har tjugotre anställda och har en årsomsättning på cirka 60 MSEK.

Skyltar & Märken kompletterar och utvecklar den verksamhet som bedrivs i affärsenheten Energy Products inom området för samhälls- och trafiksäkerhet och tillför dessutom ny värdefull kompetens inom trafiksäkerhet.

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 000 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela processen.


 

Fler nyheter