"Vi tror på hög aktivitet på marknaden under hösten", förklarar Andreas Anderberg

Coronapandemin har gett tydliga avtryck på den svenska transaktionsmarknaden då många processer tillfälligt har pausats, samtidigt ser vi att flera processer nu börjar återupptas vilket vi tror kommer att göra att det kommer bli ökad aktivitet under hösten.

IMAP har trots rådande marknadsläge genomfört ett antal transaktioner, nu senast försäljningen av Boråsbaserade INUstyr, verksamma inom fastighetsautomation, vid deras försäljning till Beijer Tech. Denna process genererade ett stort intresse från både finansiella och industriella aktörer vilket visar på att välskötta bolag i branscher som ej har haft stor påverkan av Covid fortsatt har kunnat genera stort intresse under rådande pandemi.

Givetvis kommer de flesta företag direkt eller indirekt påverkas av Covid. I början fick många industriella aktörer fokusera på interna processer och finansiella aktörer fick arbeta mer aktivt med befintliga innehav, något som drog ner aktiviteten. Även banker blev snabbt mer restriktiva, främst då kring utlåning till nya förvärv.

Dock finns där ett stort antal finansiella aktörer som har pågående fonder där de aktivt letar efter plattformsinvesteringar och tilläggsförvärv. Dessutom har ett antal nya fonder rests, nu senast Priveq som reste en fond på 2,5 miljarder SEK. Vi ser även fortsatt hög aktivitet hos större industriella aktörer som förvärvat även under rådande pandemi. Sammantaget gör detta att vi tror där dels finns ett uppdämt behov samt mycket kapital på marknaden vilket borgar för en aktiv höst på den svenska transaktionsmarknaden.

Vi ser med spänning fram emot hösten!

Andreas Anderberg, IMAP

Fler nyheter