Dacke Industri förvärvar Flintab, en av Nordens ledande leverantörer av innovativa vägningssystem

Dacke Industri förvärvar Flintab AB, en av Nordens ledande leverantör av marknadens mest innovativa och konkurrenskraftiga vägningssystem. Förvärvet är ett led i Dacke Industris strategi att utöka och stärka aspekten som långsiktig ägare av innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och system. Dacke Industri har den 9 september slutfört förvärvet av 100 % av aktierna i Flintab AB.

Flintab AB har sitt huvudkontor i Jönköping, Sverige och sysselsätter cirka 75 personer med en omsättning på cirka 140 miljoner kronor. De är en komplett leverantör inom vågar och registreringssystem, avancerade vägningslösningar och tjänster för den skandinaviska marknaden. Flintab AB hjälper kunder att effektivisera och maximera verksamheten med en helhetssyn från behovsanalys, installation och förvaltning. 

“Flintab AB välkomnar Dacke Industri som ägare och ser fram mot nya möjligheter att fortsätta att växa på den nordiska marknaden.” Säger Pär Arlebrand, VD för Flintab AB.

Flintab AB:s målsättning är att generera maximal affärsnytta, fokuserat på innovation, noggrannhet och kvalité – och affärsförståelse. Flintab passar alldeles förträffligt in i Dackes strategi och framtidsplaner. Inom den del av koncernen som kallas Electronics, fokuserar Dacke på bolag med egenutvecklade produkter inom mät- och kontrollsystem.

”Vi vet att Flintab AB kommer att kunna bidra på många olika sätt till gruppens utveckling och ser stora möjligheter till värdefulla samarbeten och erfarenhetsutbyten.”  Säger Lars Åleby, VP Electronics, Dacke Industri.

Dacke Industri är en långsiktig ägare som utvecklar och investerar i innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade komponenter och system. Deras bolag har egna produkter eller system med ett starkt tekniskt fokus, utvecklings- och designkunnande samt kvalitetsutförande. Dacke Industri ägs sedan januari 2016 av Nordstjernan. Idag har Dacke Industri 17 dotterbolag, närmare 1 600 anställda över hela världen och en omsättning på över 4 miljarder kronor.  

IMAP Sverige var säljarnas rådgivare genom hela processen.

Fler nyheter