IMAP SEE-team rådgav hotellkedjan SEIC för att förhandla fram ett franchiseavtal och ökad finansiering för Residence Inn by Marriott i Sarajevo

Bakgrund och målbild

Under de senaste åren har IMAP SEE-team arbetat med en rad transaktioner inom hotell och turism. Ett av de mest kända projekten i området är det nyöppnade Residence Inn by Marriott, där IMAP agerade finansiell rådgivare genom projektet.

Detta projekt var väldigt eftersom Sarajevo saknade ett lyxhotell då Holiday Inn försvunnit ett par år tidigare. Före öppnandet av Residence Inn hade Sarajevo varit en av få europeiska städer som inte haft ett lyxhotell av erkänt internationellt varumärke. Med öppningen av Residence Inn, utvecklad av SEIC Hospitality, har nu Sarajevo så fått det hotell de länge saknat.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

Projektet ledde till ett antal framgångsrika resultat. Det är en positiv utländsk direktinvestering där SEIC såg potential i att investera i landet. Dessutom genomfördes projektet optimalt tidsmässigt under ledning av ett lokalt expertteam, till exempel stod lokala designers för designen och lyckades framgångsrikt följa internationella standarder. Residence Inn by Marriott är det första hotellet i regionen som är uppbyggt tillsammans med ett internationellt företag som har hand om driften.

IMAPs rådgivande roll i projektet var att genomföra en varumärkesundersökning, välja struktur och bistå i förhandlingen. Den bästa lösningen som även hade de bästa synergierna för ägaren var att lägga ut driften hos en extern part. Mariotts varumärke Residence Inn valdes som varumärke och Interstate Hotels & Resorts valdes till att sköta driften.

 

Resultat och utfall

IMAP hade två roller i processen, det ena var att analysera fram den bästa driftsmodellen och den andra var att projektleda hela processen och assistera vid projektfinansieringen. SEIC involverade IMAP i ett tidigt skede, och lät IMAP ta över rollen som rådgivare.