IMAP agerade som rådgivare vid finansiell och operationell omstrukturering av MIMS-koncernen

Bakgrund och målbild

Sedan 2009 har IMAP arbetat med förvaltningen av MIMS-gruppen, Bosnien & Hercegovinas största diversifierade livsmedels- och dryckeskonglomerat med nära 5 000 anställda, för att omstrukturera koncernens skuld, sälja av företag inom gruppen som ej passar deras långsiktiga strategi samt att införa effektivare finansiell och operativ förvaltning.

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

Före säljprocessen hade Klas Group problem på grund av en hög skuldsättning. IMAP arbetade mycket nära ledningen och företagets ägare med att upprätta en strategi för att upprätthålla en hållbar verksamhet, samtidigt som man var medveten om att det skulle behöva en strategisk partner för att säkerställa långsiktig överlevnad.

Ett av verktygen som togs fram av IMAP var en finansiell rapporterings- och budgetplattform, som var lätt att använda och uppdatera, vilket möjliggjorde att bolaget kunde testa hur olika scenarier och antaganden påverkar företagets övergripande prestation. Den viktigaste fördelen med detta verktyg var att det tydligt skiljer sig mellan kassaflödeseffekterna av verksamheten och finansieringsverksamheten. Detta var avgörande för både investerare och banker, eftersom nyckeln till en framgångsrik transaktion var att fastställa att bolagets verksamhet var stark nog för att göra bolaget hållbart på lång sikt, förutsatt en mer gynnsam finansieringsstruktur. Så småningom fick de nya ägarna av Klas Group rabatter på vissa lån och fick dessutom ytterligare finansiering för rörelsekapital.

Resultat och utfall

Samarbetet mellan IMAP och MIMS-koncernen har hittills resulterat i försäljning av tre verksamheter och resning av kapital i ytterligare tre. Den senaste och största transaktionen var försäljningen av en majoritetspost i Klas Group, den största bageriproducenten i landet då de såldes till AS Jelah Group; den största privata transaktionen som någonsin genomförts i Bosnien & Hercegovina. Idag håller Klas Group på att återta sin position på marknaden och upplever tillväxt och stabilitet som en del av AS Jelah Group.

 

Kommentar:

Mujo Selimovic, CEO i MIMS Group: ”Genom hela mitt arbetsliv har jag stött på många konsulter. Ett problem jag ofta upplevt är att konsulterna kan försvinna från sitt ansvar och lämna företagsägaren ensam kvar. Sedan jag började att arbeta med IMAP har jag upptäckt ett företag med en helt annan arbetsmoral och värderingar. Professionella, engagerade och drivna av att leverera resultat är de villiga att lägga in en extra insats som är det som behövs för att verkligen göra en skillnad.

Under tiden som jag arbetat med IMAP har de hjälpt mig att avyttra tre företag och resa kapital i ytterligare tre företag, och samtidigt försett mig med struktur och nätverk till några av de bästa ledarna i regionen för att stärka min verksamhet på koncernnivå. Jag tror ärligt att IMAP erbjuder den typ av rådgivning alla företag i regionen bör fundera kring att använda sig av. Energin och kompetensen de besitter är omöjliga att hitta i något annat företag. Det är därför jag verkligen tror att de bidrar till att göra ekonomin i regionen bättre”.