IMAP rådgiver en bolagsgrupp, aktiva inom oljetransportindustrin, genom deras omstrukturering och försäljning

Bakgrund och målbild

Holdifima NV är en bolagsgrupp som är verksam inom transport, handel och lagring av diverse oljeprodukter i Nederländerna och Belgien. Bland Holdifimas tillgångar fanns flera fraktfartyg, inklusive sju dubbelskrovspråmar. En av pråmarna är det största fartyget på den europeiska marknaden för inlandssjöfart. Marknadsvärdet på flottan uppskattas till 30 miljoner euro och koncernen omsatte cirka 67 miljoner euro under sitt senaste räkenskapsår.

Holdifima drabbades av en betydande förlust på 10 miljoner euro i gäldenärsförluster i sin lagringsverksamhet när OW Bunkering, en partner inom bränslehandeln, gick i konkurs. IMAP Belgien biträdde holdingbolaget i att hantera och kontrollera de ekonomiska konsekvenserna av denna stora förlust. En av företagen i gruppen som var verksamt inom lagringsverksamheten fick likvideras men resten av gruppen var skyddad.

På grund av kombinationen av denna ansträngda ekonomiska situation, åldern hos aktieägarna samt att aktieägarnas barn ej var verksamma i bolaget, togs ett beslut att sälja resten av gruppen, inklusive pråmverksamheten och fartygen.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

I ett första skede representerade IMAP endast majoritetsägaren Holdifima. En bit in i processen bestämde sig så de två andra aktieägarna också för att sälja och IMAP fick representera även dem. Detta gjorde att en utmaning i denna affär blev att anpassa oss efter alla aktieägares intressen. Genom IMAP Belgiens interna kompetens inom området tillsammans med hjälp från ett antal experter inom IMAP Europa gjorde att alla aktieägares intressen kunde tillgodoses.

Teamet arbetade nära klienten genom hela processen; hantering av oförutsedda gäldenärförluster, förhandlingar med borgenärer och banker, omstrukturering av koncernen, komma överens med alla aktieägare och slutligen genomföra en framgångsrik försäljning av återstående verksamhet. Denna affär omfattade omstruktureringen och försäljningen av olika företag samt sju dubbelskrovspråmar, inklusive det största skeppet som finns på den europeiska marknaden för inlandssjöfart.

 

Resultat och utfall

Gruppens aktieägare var nöjda med IMAPs team i Belgien när det gäller de olika utmaningar som uppstod under processens gång. Klienten var också nöjd med förhandlat försäljningspris och önskar även samarbete med IMAP i framtiden kring förvärv och fusioner.

Köparen Somtrans NV drivs av familjen Somers, som är det äldsta och mest ansedda familjeföretaget inom inlandssjöfart i Belgien. Somtrans har sitt huvudkontor i Wijnegem och startade som familjeföretag 1870 och leds för närvarande av femte generationen. Genom åren har Somtrans utvecklats till ett heltäckande tankfartygskoncern med helägda pråmar. Genom detta förvärv förstärkte Somtrans sin marknadsposition ytterligare.