IMAP rådgiver vid försäljningen av MB Shop Design, ett svenskt butiksinredningsföretag, vid deras försäljning till ITAB (publ)

Bakgrund och målbild

MB Shop Design är en helhetsleverantör och kan genom ett nära samarbete med kunder från olika branscher utveckla specialanpassade lösningar för att optimera varuexponering i butiken. Företaget har en rad välrenommerade kunder såsom t.ex. ICA, Jysk, Mio, Nivea, Joy, Apotek Kronan och Höganäs. MB Shop kan idag erbjuda kunderna ett helhetskoncept gällande butiksinredning, säljställ och shop in shop lösningar. Detta med stöd från en flexibel produktion och ett logistikcenter med lager och packning.

MB Shop Design omsätter idag cirka 140 miljoner kronor och företagets verksamhetsområde är i första hand norra Europa. MB Shop finns representerade i de nordiska länderna, samt ett kontor med försäljning och projektledning i Tyskland. När IMAP började arbeta tillsammans med MB Shop ägdes bolaget gemensamt av Manfred Brunner, Markus Brunner, Ulf Davidsson samt Ursula Hérdy Brunner. Ägarna hade varit med om en fantastisk tillväxtresa och kände nu att för att kunna ta ytterligare ett steg på denna resa så skulle bolaget må bra av att ingå i en större konstellation för att kunna erbjuda framförallt sina större kunder en fortsatt hög servicenivå.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

IMAP var sedan tidigare en välkänd rådgivare i området och hade under många år haft en god kontakt med ägarna och skapat en bra relation vilket gjorde att IMAP var det naturliga valet vid val av rådgivare. IMAPs stora antal genomförda affärer i området samt en mängd positiva referenser skapade förtroende. Dessutom kunde IMAP påvisa stor kunskap kring branschen, presentera ett antal internationella experter inom branschen samt visa på en förmåga att kunna agera snabbt. Jörgen Larsson och Bengt Jönsson, partners hos IMAP i Sverige, ledde sök- och förhandlingsprocessen för MP Shop Design. IMAP identifierade både finansiella aktörer och bolag inom industrin. Tidigt togs en initial kontakt med ITAB, Europas ledande bolag inom butiksinredningar, och förprocess-möten hölls för att utreda kring hur väl bolagen skulle passa tillsammans. Efter ett par möten stod det klart att bolagen skulle passa utmärkt tillsammans och att ITAB var den mest lämpade köparen.

Trots att den slutgiltiga köparen var inhemsk så tog ett stort antal IMAP kollegor runt om i Europa fram olika förslag kring potentiella köpare i respektive land. IMAP-kollegor bidrog också med insikter och branschkunskap, vilka kunde utnyttjas under förhandlingsprocessen och hjälpte till att uppnå den bästa möjliga affärsuppgörelsen.

 

Resultat och utfall

IMAP lyckades att hitta en perfekt strategisk köpare som hade de egenskaper MB Shop Design efterfrågade. Genom denna nya struktur kan MB Shop Design erbjuda sina befintliga kunder en bredare produktportfölj och nå ut till nya kunder genom ITABs distributionskanaler. Dessutom lyckades IMAP förhandla fram en affär som översteg säljarnas förväntningar och lyckades dessutom att slutföra affären på under fyra månader.