IMAP rådgiver ett antal säkerhetsföretag i SEE-regionen vid försäljningen till den svenska koncernen Securitas

Bakgrund och målbild

IMAPs roll i konsolideringsprocessen var på säljsidan. Det hela började med AWG-gruppen. Efter framgångsrika transaktioner genomförts med företagen inom AWG-gruppen började IMAP-teamet samtala med andra företag som såg konsolideringstrenden och en möjlighet däri. Detta var ett kritiskt ögonblick för hela processen. På ena sidan stod Securitas, ett svenskt multinationellt företag och ett av världens största säkerhetsföretag, en investerare intresserad av att expandera i regionen och med tillräckliga finanser för att göra det. På andra sidan fanns ett antal lokala företag intresserade av en försäljning och en erfaren rådgivare i form av IMAP som förberedde dem för den krävande M&A-processen som låg framför dem och som ledde dem genom densamma. För en lyckad konsolidering krävdes att alla faktorer ovan kunde sammanfogas.

Innan Securitas intåg i Kroatien var marknaden uppdelad mellan ett stort marknadsledande bolag, ett fåtal statligt ägda bolag som främst arbetade för statligt ägda bolag och institutioner samt ett antal små säkerhetsföretag som alla låg i ett koncentrerat geografiskt område.

Även innan Securitas visade på ett intresse för marknaden hade ett antal mindre bolag sett ett behov av konsolidering för att kunna konkurrera med marknadsledaren. Dessa försök hade tidigare dock inte varit framgångsrika. Huvudskälet var att dessa försök saknade tillräckliga finanser och det var svårt att konsolidera bolag utan att de fick ut vissa värden i en sådan konsolidering. Speciellt i branscher och områden där bolagen inte är vana vid förvärv och inte tidigare sett några framgångsrika exempel på sådana konsolideringar. Detta var till fördel för Securitas eftersom förhandlingsstyrkan i varje mindre företag är mindre än vad den hade varit om dessa bolag hade slagit sig samman innan en utländsk investerare äntrade marknaden.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

IMAP har sedan 2010 genomfört 13 transaktioner inom säkerhetssektorn i sydöstra Europa. Nio företag var en del av AWG-gruppen i Bosnien och Hercegovina, tre separata transaktioner genomfördes i Kroatien och en i Serbien. Detta är ett klassiskt exempel på en framgångsrik konsolidering i regionen. Det bör tilläggas att Securitas hade olika tillvägagångssätt för Kroatien och Bosnien & Hercegovina. I Bosnien & Hercegovina förvärvade Securitas den största gruppen på marknaden och blev direkt marknadsledande. I Kroatien valde investeraren att förvärva mindre företag och arbeta sig fram till att bli det näst största säkerhetsföretaget i landet. Det finns ett antal anledningar till denna strategi; mycket beroende på olika marknader sett till storlek, antal företag, företagsledningar m.m.

Ytterligare en faktor som behöver nämnas, vilket genomsyrar nästan alla förvärv och fusioner, är de olika företagskulturerna. Det behöver inte vara ett problem, men det gäller att ta detta i beaktande.

 

Resultat och utfall

Idag är marknaderna i Kroatien och Bosnien & Hercegovina konsoliderade. Det behöver inte innebära att det ej kommer ske fler transaktioner i framtiden, men en sådan omstrukturering av marknaden som beskrivits ovan, är mycket osannolikt att det kommer att inträffa igen.