IMAP rådgiver Uppåkra och drar nytta av sitt stora kunnande inom sektorn

Bakgrund och målbild

Uppåkra Mekaniska har sedan starten 1948 utvecklats till en av Sveriges ledande leverantörer inom avancerad skärande bearbetning. Företaget har en modern och högautomatiserad maskinpark med stor kapacitet att leverera komponenter med hög precision och kvalitet. Omsättningen är cirka 335 miljoner kronor och bolaget har 220 anställda. Kunderna består bland annat av Volvo, Scania, Coesia Group och SKF. Nu letade bolaget efter en ny partner för att säkra framtida tillväxt, man ville hitta en långsiktig lösning för att garantera fortsatt framgång för bolaget. IMAP var det naturliga valet av rådgivare när bolaget beslutade sig för att inleda denna viktiga strategiska förändring.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

IMAP hade haft en dialog tillsammans med Uppåkra under många år som en del av IMAPs långsiktiga strategi att ha skapat en relation och en första förståelse för verksamheten redan innan en potentiell försäljningsprocess. På grund av denna långsiktiga relation samt IMAPs djupa kompetens inom industrisektorn vände sig Uppåkra till IMAP under 2014 för att inleda en ägarförändringsprocess. IMAP drog nytta av sin djupa kompetens inom industriell bearbetning på flera marknader i Europa vilket skapade ett stort mervärde under söknings- och förhandlingsfasen. Förutom IMAPs svenska expert Bengt Jönsson ingick även Francois Germain och Christoph Kloberdanz från IMAP Frankrike och IMAP Tyskland i teamet och kunde bidra med branschförståelse och relationer med viktiga intressenter på respektive marknader. Processen genererade ett stort intresse från både nationella och internationella köpare, representerade både av strategiska och finansiella investerare.

 

Resultat och utfall

Processen mynnade till slut ut i att Eket Industrier förvärvade Uppåkra. Bolagens kundstrukturer och produktionsanläggningar kompletterar varandra väl. Genom förvärvet kommer Ekets och Uppåkra att kunna erbjuda en bredare och mer flexibel produktionskapacitet till den gemensamma kundbasen samtidigt som koncernen blir en mer konkurrenskraftig leverantör till nya kunder.

 

Kommentar

"Jag är en bra bit över 70 år så nu är det dags att sluta med ålderns rätt. Att företaget nu i samma veva får en ny spännande ägare i Ekets industri, gör att Uppåkra Mekaniska kommer att fortsätta att utvecklas, förstärkas och befästa sin ledande ställning inom avancerad skärande bearbetning samtidigt som man formar en av Sveriges större aktörer inom skärande bearbetning tillsammans med Ekets Mekaniska i Örkelljunga", säger Jan Johansson.

"Med förvärvet förstärker och befäster vi vår ledande ställning inom avancerad bearbetning samtidigt som vi formar en av Sveriges större aktörer inom skärande bearbetning", säger Anders Josefsson, VD för Ekets.