IMAP rådgiver vid försäljningen av Karl Reichenbach GmbH till Lampe Privatinvest

Bakgrund och målbild

Karl Reichenbach GmbH grundades 1941 och är en väletablerad tillverkare av gummidelar i små volymer med fokus på tekniska elastomerprodukter, som till exempel silikonförseglingar för gasbrännare, gummitrådar för hjulkopplingar och förseglingar i framförallt hushållsapparater och inom bilindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Durmersheim nära Karlsruhe. Företaget stod inför ett ”dubbelt” generationsskifte då både ägarfamiljen men också VDn skulle gå i pension. IMAP hade därför som mål att hitta en ny ägare som även kunde lösa den operativa successionen.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

IMAP Tyskland kunde skapa en konkurrensutsatt process då de kontaktade potentiella intressenter som kunde erbjuda i) ett långsiktigt perspektiv för aktieägarna och medarbetarna, ii) ta in en kunnig och erfaren ny VD för att fylla den lucka som uppstod i och med att VDn även han aviserat om att pensionera sig. IMAPs team drev en smidig process som minimerade inverkan på den dagliga verksamheten. 

 

Resultat och utfall

Genom detta förvärv genomförde Lampe Privatinvest sin fjärde investering. Bolaget äger även sedan tidigare Erfurter Teigwaren, Tysklands ledande pastatillverkare inom private label; Bunny Tierernährung, foder för gnagare och The Corner of Berlin, detaljhandelskedja inom fashion. Karl Reichenbach var företagets första investering tillsammans med en industriexpert. Den nye VDn och tillika nye delägaren har en teknisk bakgrund inom formsprutning samt erfarenhet från ledande befattningar, en perfekt match tillsammans med chefen på anläggningen som är specialist inom tillverkning av gummidetaljer.

 

Kommentar

Den före detta majoritetsägaren för Karl Reichenbach, Thomas Wiest-Reichenbach, är väldigt nöjd med affären: ”Tack vare IMAPs expertis och internationella nätverk hittade vi den perfekta lösningen; en långsiktig finansiell investerare med en välkänd branschexpert som medinvesterare, detta i samarbete med en erfaren chef, som även han är ekonomisk engagerad. Vi kunde inte ha önskat oss en bättre konstellation”.