IMAP rådgiver holländska Total Specific Solution vid deras förvärv av Stockholmsbaserade Infoflex

Bakgrund och målbild

Total Specific Solutions är en ledande leverantör av IT-lösningar inom affärsstöd och består av oberoende affärsenheter som levererar branschunika produkter och lösningar inom olika marknadssegment. TSS är aktiva inom hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning på lokal och central nivå, detaljhandel, finans och juridik samt fastigheter. TSS är en del av Constellation Software Inc. (CSI), ett kanadensiskt bolag noterat på Toronto Stock Exchange. TSS tittar och analyserar konstant nya förvärvsmöjligheter, både inom nuvarande vertikaler men även nya vertikaler.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

TSS kontaktade IMAP Holland för att lära sig mer om IMAP och IMAPs globala täckning. Efter en grundlig introduktion av IMAP och vår internationella räckvidd adderades IMAP Sverige till projektgruppen. Efter ett antal möten där TSS förklarade sin långsiktiga strategi för Skandinavien, deras långsiktiga förvärvsstrategi, deras decentraliserade affärsmodell och vilka egenskaper ett målbolag skulle ha, hade IMAP Sverige fått den nödvändiga förståelsen för att kunna starta projektet. Nyckeln i denna process var att TSS kunde använda IMAP Sverige som sin förlängda arm i Sverige.

IMAP Sverige började sedan analysera, söka och bearbeta den svenska marknaden efter målbolag baserade på TSS förvärvskriterier. En omfattande lista över potentiella målbolag togs fram och diskuterades sedan med TSS. Nästa steg var att kontakta ett stort antal bolag, träffa dem i personliga möten för att lära sig mer om bolagen och förstå vilka som kunde passa TSS. Dessa möten och diskussioner mynnade ut i att TSS förvärvade ett Stockholmsbaserat bolag vid namn Infoflex. Detta är dock ett pågående mandat där TSS kommer att förvärva fler svenska bolag under de nästkommande åren 


Resultat och utfall

Det förvärvade bolaget Infoflex Data är en leverantör av affärssystem med inriktning på återförsäljare, verkstäder och grossister i fordonsbranschen. Bolagets affärsidé är att med effektiva IT-lösningar bidra till ökad lönsamhet för sina kunder. Infoflex Data är rikstäckande med huvudkontor i centrala Stockholm och lokalkontor i Lund, Luleå, Örebro och Östersund. Förvärvet ger TSS en bas för vidare expansion i Norden.

 

Kommentar

Ramon Zanders, operativt ansvarig på TSS: ”Infoflex är ett mjukvarubolag som passar väl in i vår grupp. De fokuserar på en bransch och tillhandahåller anpassade lösningar som passar kunder inom olika segment inom den branschen. Infoflex tror starkt på det mervärde deras branschanpassade lösningar tillför och de jobbar nära sina kunder. Det ger TSS en bra möjlighet att lära sig mer om fordonsbranschen och är ett steg mot ambitionen att expandera geografiskt inom Europa. Norden är en region med många intressanta och duktiga mjukvarubolag och vi är mycket glada för att ha tagit detta första steg.” 

​Stefan Larsson, VD på Infoflex Data: ”Vi funderade på hur vi skulle ta nästa steg mot fortsatt tillväxt och i mötet med TSS erbjöds en fin möjlighet på den resan. Deras erfarenhet och beprövade koncept för drift och vidareutveckling av lönsamma mjukvarubolag i kombination med den djupa kunskap om fordonsbranschen som finns inom gruppen ger oss en unik möjlighet att stärka vår marknadsposition ytterligare. Det blir en spännande resa framåt!”