IMAPs team i Brasilien rådgiver Up Group vid deras tredje förvärv i Brasilien på mindre än ett år inom förbetalda förmånskort

Bakgrund och målbild

Up Group (tidigare Groupe Chéque Déjeuner) är en internationell och oberoende grupp som ägs av de anställda. Gruppen säljer produkter och tjänster såsom bland annat checkar, kreditkort, mobilapplikationer och webbapplikationer, till kunder som inte är knutna till någon bank. Dessa tjänster och produkter ska underlätta tillgången till mat, kultur, fritid, utbildning, hjälp i hemmet och socialt bistånd, men ska också stödja företag i hanteringen av sina kostnader eller att utveckla incitaments - och lojalitetsprogram. Gruppens produkter och tjänster används dagligen av 27 miljoner människor i 17 länder, har över 2 300 anställda och omsätter cirka 6 miljarder EURO.

Up Group var redan etablerade i Europa och hade för avsikt att bli en av de största förmånskorts-utgivarna i Brasilien för att bredda sin globala och latinamerikanska verksamhet.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

2014 valdes IMAP Brasilien för att leda analys- och förhandlingsprocessen för potentiella förvärv i Brasilien. Projektet leddes av Tom Waslander, Luiz Roberto Carvalho Pereira och Luiz Eduardo Costa. IMAPs omfattande kunskap om den brasilianska marknaden var avgörande för att definiera en framgångsrik förvärvsstrategi med fokus på att hitta målbolag som enkelt kunde integreras i Up Groups internationella affärsmodell.

IMAP initierade en nationell sökprocess och letade efter företag som uppfyllde specifika kriterier, inklusive strategisk geografisk positionering och betydande marknadsandel. Denna inledande screening resulterade i en lista på cirka 15–20 potentiella målbolag, inklusive Planvale, Vale Mais och Policard, alla ledande aktörer i San Paulo, Espirito Santo och Minas Gerais. Genomgående i processen har det lyckade samarbetet mellan IMAP och Up Group varit avgörande för det lyckade utfallet.

 

Resultat och utfall

IMAP lade mycket jobb på att förklara för varje målbolag de fördelar de kunde förvänta sig av att förvärvas av ett välrenommerat företag samt bemöta den oro vissa bolag hade kring att förvärvas. Tack vare IMAPs engagemang kunde Up Group förvärva Planvale och Vale Mais och efter det fusionera in Policard i de första förvärven, allt detta genomfördes på mindre än ett år.

IMAPs kunskap om landets företagsdynamik och deras stora erfarenhet av att integrera samman bolag och förhandla avtal i Brasilien var avgörande för att kunna genomföra dessa tre transaktioner. Efter dessa tre transaktioner är Up Group bättre positionerade att växa i Latinamerika och fortsätter att vara marknadsledande på den brasilianska marknaden. Dessa förvärv och fusion bidrog till att Up Group är den fjärde största kortutgivaren på den brasilianska marknaden med 5 % marknadsandel.

 

Kommentar

Catherine Coupet, VD och koncernchef för Up Group kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med IMAP och denna process. Förvärvet av Policard är vårt tredje förvärv i Brasilien på enbart åtta månader. Det speglar vår starka drivkraft inom gruppen att snabbt implementera och genomföra våra strategiska beslut".