IMAP Frankrike utnyttjar IMAPs globala expertis då de rådgiver Corobor Systems vid försäljningen till Campbell Scientific Ltd.

Bakgrund och målbild

Corobor Systems är en globalt erkänd leverantör av teknologilösningar inom den meteorologiska sektorn baserade i Paris. Corobor förvärvades av det amerikanska företaget Campbell Scientific, en ledande utvecklare och tillverkare av högkvalitativa mät- och kontrollprodukter. IMAP Frankrike rådgav Corobor genom hela försäljningsprocessen.

Grundaren och ägaren av Corobor vände sig till IMAP Frankrike för att få rådgivning kring hur man säljer bolaget samt skapar fortsatt framgång på marknaden. IMAPs franska team utnyttjade IMAPs internationella expertteam inom industrin för att få en djupare förståelse för sektorn samt få hjälp att identifiera internationella köpare. Genom detta tillvägagångssätt kunde IMAP Frankrike definiera ett strategiskt tillvägagångssätt för hur de på bästa sätt skulle driva en konkurrenskraftig försäljningsprocess för att möte Corobors mål.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

IMAP var ansvariga för att styra Corobor genom olika stadier av processen och se till att transaktionen kunde genomföras. IMAP Frankrike förberedde och hantera all nödvändig dokumentation, satte upp ett omfattande datarum, organiserade managementpresentationer och stöttade ägaren till Corobor under due diligence-fasen. IMAP Frankrikes engagemang genom hela processen var avgörande för en framgångsrik försäljning till Campbell.

 

Resultat och utfall

Transaktionen möjliggjorde för Corobor att fortsätta sin positiva utveckling som det ledande bolaget inom sektorn. Båda företagen stärkte och diversifierade deras globala närvaro. Genom att integrera samman mjukvaru- och hårdvarukapacitet finns där dessutom möjligheter för det nya företaget att genomföra större och bredare projekt samt att leverera helt integrerade lösningar.

 

Kommentar

Michael Bourgues, grundare och VD för Corobor Systems, ”Jag är stolt att numera ingå i Campbell Scientific eftersom de är den perfekta partnern för att vidareutveckla vår verksamhet globalt. Vi kommer nu att bilda en unik enhet som kan realisera integrerade projekt som kombinerar sofistikerade mätningar med slutanvändarorienterad meteorologisk mjukvara. Att ha IMAP vid vår sida för råd och vägledning genom processen har varit avgörande, dessutom kunde IMAP identifiera internationella köpare och förhandla fram en bra affär åt oss”.