Bred branscherfarenhet och samarbetet inom IMAP gör det möjligt för IMAP Chile att svänga om från ett konkurrensutsatt potentiellt säljuppdrag till att framgångsrikt rådgiva köparen

Bakgrund och målbild

En av IMAPs största offentliga affärer under 2015 genomfördes av IMAP Chile som rådgav Empresas Publicas de Medellin (EPM) vid deras förvärv av Aguas de Antofagasta S.A. (ADASA), en gränsöverskridande transaktion med ett värde om 965 miljoner USD. IMAP Mexico assisterade IMAP Chile när förvärvsmöjligheten presenterades för EPM.

IMAP Chile har varit en viktig M&A-rådgivare inom sektorn för samhällsnyttiga tjänster i över 20 år och har rådgivit vid ett antal viktiga transaktioner inom bland annat vattenförsörjning. De rådgav FCAB (Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia), en leverantör av godstågstjänster inom gruvsektorn, ägda av det chilienska konglomeratet Luksic Group, då de lade ett bud på vattenföretaget Aguas Nuevas år 2010. IMAP Chile har efter det upprätthållit en stark relation med FCAB och moderbolaget Luksic Group.

Till följd av strategiförändringar ville Luksic Group minska sin exponering och fokusera på investeringar av företag inom gruvindustrin. Under ledning av Luksic Group avsåg FCAB att sälja sitt innehav i ADASA, ett vatten- och avfallsföretag. Moderbolaget ville att försäljningen skulle genomföras så snabbt som möjligt. Dessutom skulle allt ske under största sekretess och endast ett begränsat antal företag bjöds in för att pitcha för att driva en försäljningsprocess.

 

IMAPs tillvägagångssätt och mervärde

FCAB uppmanade IMAP att pitcha för försäljningen av ADASA. Dock valde FCAB en annan rådgivare och då styrde IMAP Chile snabbt om processen till att undersöka att bli rådgivare på köpsidan genom att samla ett expertteam inom IMAP och utnyttja sin djupa marknadskunskap. Empresas Publicas de Medellin (EPM), ett expansivt framgångsrikt colombianskt bolag, identifierades. IMAP Chile visste att IMAP Mexico hade goda ingångar till ledningen hos EPM, so trots IMAP Chiles egna ingångar hos EPM så bad de om hjälp hos IMAP Mexico, allt för att komma framåt så snabbt som möjligt. IMAP Mexico tog snabbt en kontakt med bolaget och IMAP kunde därefter starta en dialog där möjlighet gavs för IMAP att visa vår unika kunskap inom branschen samt kunskapen kring den chilenska marknaden och företag som ADASA. Ett köpmandat tecknades med EPM redan inom två veckor.

Nu representerade IMAP alltså EPM på köpsidan och kunde dra nytta av all tidigare kunskap kring bolaget och sektorn. IMAP Chile har länge haft en djup förståelse för marknaden och sedan länge etablerat relationer med viktiga rådgivare inom bland annat juridik och skatt. IMAP Chile kunde därför sätta samman ett väldigt starkt team för att rådgiva EPM genom processen. IMAP Chile styrde EPM och påvisa för säljaren att EPM var den mest lämpade köparen. EPM hade finansiella resurser till att förvärva bolaget och var redo att genomföra affären tillsammans med sitt team av rådgivare. Dessutom passade EPM perfekt utefter de kriterier som FCAB och moderbolaget Luksic hade fastställt från början; EPM behövde ingen finansiering för att slutföra affären, ville etablera sig på den chilenska marknaden och hade möjlighet att snabbt slutföra transaktionen.

 

Resultat och utfall

Redan efter sju månader från den första kontakten togs så kom Luksic Group överens med EPM om att de fick förvärva ASADA. Tack vare IMAP blev förvärvet EPMs största internationella investering och markerar ett viktigt steg i att stärka bolagets ställning i regionen. ADASA driver den största avsaltningsanläggningen i Latinamerika och finns etablerade i flera intressanta tillväxtområden, vilket gör bolaget till ett utmärkt komplement till EPMs befintliga verksamhet.