IMAP har sedan 2015 genomfört 74 transaktioner inom byggprodukter och tjänster

Byggnadsmaterial & tjänster


Den globala marknaden för byggtjänster drivs av befolkningstillväxt, ökad urbaniseringsgrad och behovet av mer moderna och effektiva byggnader och infrastruktur

Delsektorer vi täcker inom byggnadsmaterial och tjänster:

  • Byggnation inom kommersiella fastigheter och infrastruktur
  • Byggnadsmaterial
  • Byggnation av privata bostäder
  • Byggmaterial och inventarier
  • Ingenjörer, arkitekter och design
  • Byggledning och kontraktsarbete
  • Hem & trädgård