IMAP har sedan 2015 genomfört 30 transaktioner inom utbildningssektorn

Utbildning


Det har skett en betydande tillväxt och investeringsnivå sektorerna för utbildning inom skola och företag, framförallt då ett stort antal aktörer har växt fram och levererar onlineutbildningar som är både snabbare, mer flexibla, billigare och mer engagerande. Företag som vänder sig till externa aktörer för professionell utveckling och individer som vill utveckla sig mer inför sin framtida karriär driver efterfrågan.

Delsektorer vi täcker inom utbildning:

  • Förskoleutbildning
  • Grundskoleutbildning
  • Högre akademisk utbildning
  • Kommersiell utbildning
  • Företagsutbildning och professionell träning
  • Utbildningsteknik

Find Your Advisor

Find Your Utbildning Advisor