IMAP har genomfört 66 transaktioner inom energisektorn under de senaste fyra åren

Energi & naturresurser


Energisektorn är komplex och kapitalintensiv, med en hög grad av reglering, subventionering och ojämna nivåer av naturtillgångar. Behovet av mer effektiva, decentraliserade och förnybara metoder för energiproduktion drivs av ökningen av miljömedvetenhet och bristen på fossila resurser.

Delsektorer vi täcker inom energi och naturresurser:

 • Kol
 • Olja & Gas
 • Bensinstationer och bensindistribution
 • Naturgasdistribution
 • Övriga petroleumprodukter för energianvändning
 • Etanol, biodiesel och andra förnybara bränslen
 • Vätgas
 • Biomassa och biogasbränslen
 • Naturgas och koleldad elproduktion
 • Vattenkraft
 • Alternativ och förnybar energi inom vind, sol och geotermisk
 • Elektricitetstjänster
 • Avfallshantering