IMAP har sedan 2015 genomfört 65 transaktioner inom finansiella tjänstesektorn

Finansiella tjänster


I efterdyningarna av finanskrisen har de flesta banker utvecklats och utökad sina balansräkningar för att möte utmaningarna av ökade regleringar och ett lågt ränteläge. De dominerande aktörerna fortsätter att avyttra de delar av sina företag som inte presterar och står inför stark konkurrensutsättning från spridningen av nya FinTech- och InsurTech-aktörer som har äntrat marknaden.

Delsektorer vi täcker inom finansiella tjänster:

  • Utlåning och leasing
  • Invesment banking och mäkleri
  • Investeringsfonder
  • Kapitalförvaltning
  • Försäkring

Nyligen genomförda transaktioner