IMAP har sedan 2015 genomfört 121 affärer inom sektorn för livsmedel och dryck

Livsmedel & Dryck


Livsmedelsindustrin kännetecknas av stora globala aktörer som ofta äger och agerar under många varumärken där de ofta även äger ett av de ledande varumärkena på marknaden. Det är en bransch som alltid lämnar utrymme för innovatörer och nya aktörer som möter den moderna konsumentens öppenhet och vilja för att prova nya former av produkter och service. Etablering och upprätthållande av en långsiktig marknadsposition kräver ständig anpassning till storlek på organisation och utformning av processer, vilket i sin tur ger ökad aktivitet inom M&A.

Delsektorer vi täcker inom Livsmedel & Dryck:

  • Livsmedelsförädling, Märkta och packade varor: inklusive alla typer av varumärken och private label, konserver samt kylda och frysta livsmedelsprodukter
  • Bryggerier, destillerier och vingårdar
  • Alkoholfria drycker
  • Boskap & fiske
  • Jordbruk
  • Tobak
  • Naturliga, organiska och hälsosamma livsmedel