IMAP har sedan 2015 genomfört 129 transaktioner inom Healthcare-sektorn

Hälso- & sjukvård


Hälsovård är en snabbföränderlig bransch, där tjänster och tekniker utvecklas snabbt för att möta en ökad efterfrågan då den globala befolkningen åldras och lägger mer värde på ett hälsosamt liv. Innovation, tekniska framsteg, kostnadskontroll samt hantering och effektivitet kring leveransservice är viktiga områden för att vara framgångsrik inom denna bransch.

Delsektorer vi täcker inom Hälso- & sjukvård:

  • Sjukvårdsutrustning, Apparater & Tillbehör inklusive diagnostik, bildbehandling, protetik & medicinsk programvara
  • Servicetjänster och serviceleverantörer
  • Läkemedel
  • Kontraktsforskning och -tillverkning
  • Bioteknik