IMAP har sedan 2015 genomfört 182 transaktioner inom it- och teknologisektorn

IT, Teknologi & Media


Digitalisering är en kraftfull trend som omformar och utmanar traditionella affärsmodeller I nästa alla branscher. Den snabbt ökade intelligensen och hastigheten på informations- och kommunikationsteknik samt relaterade programvaror förändrar hur vi arbetar, kommunicerar och konsumerar. Medan marknadsstrukturer och drivkrafter är olika i nästan alla undersektorer erbjuder digital teknik fascinerande tillväxtmöjligheter för kreativa entreprenörer som i sin tur innebär ökad M&A.

Delsektorer vi täcker inom IT och teknologi:

 • Datorer och utrustning
 • Kontorsutrustning, telefoner och hushållselektronik
 • Elektronisk utrustning
 • Halvledare och relaterad utrustning
 • Kommunikations- och nätverksutrustning
 • Telekommunikationstjänster
 • TV-sändningar
 • IT-tjänster och rådgivning
 • IT-säkerhet
 • Call-centers, datalagring och tjänster
 • Trådlös & mobil
 • ProgramvaraMolntjänster
 • Online-tjänster
 • Internetprogramvara och tjänster
 • Data analytics och Business Intelligence