IMAP har sedan 2015 genomfört 179 transaktioner inom industrisektorn

Industri


Industrisektorn drivs av sökandet efter förbättrad effektivitet, kvalitet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Industrisektorn är en av IMAPs starkaste sektorer och hela 24 % av våra genomförda transaktioner genomförs inom detta segment. Vi har en lång och stark historia av att hjälpa medelstora tillverkande industriföretag med sin tillväxt på nya marknader och inom nya nischer.

Delsektorer vi täcker inom industri:

  • Flyg & försvar
  • Industriella maskiner och utrustning inklusive: Maskinverktyg, ventiler, kullager, pumpar, kompressorer och formsprutning.
  • Tunga maskiner och utrustning
  • Varvsindustrin
  • Elektriska komponenter och utrustning inklusive: kablage, batterier, isolatorer, HVAC, motorer & växlar, turbiner och generatorer.
  • Tung elektrisk utrustning
  • Förnybar energi: Utrustning och komponenter

Find Your Advisor

Find Your Industri Advisor