IMAP har sedan 2015 genomfört 6 transaktioner inom infrastruktur

Infrastruktur


Projekt inom infrastruktur är stora, komplexa och kapitalintensiva. Om man finansierar nybyggnation eller hjälper kunder att köpa och sälja befintliga infrastrukturtillgångar använder IMAP sig av djup kunskap och förståelse för regelverk, finansieringsstrukturer och marknadsmiljöer som är utmärkande för infrastrukturvärlden. IMAP har rönt stor framgång inom infrastruktur särskilt i Latinamerika, Afrika, Indien och Kanada.

Delsektorer vi täcker inom infrastruktur:

  • Hamnar, flygplatser, transportterminaler och spannmålsterminaler
  • Rörledningar och eldistributionsnätverk
  • Vatten- och avloppsvattensfaciliteter
  • Regeringsbyggnader