IMAP har sedan 2015 genomfört 59 transaktioner inom material, kemikalier och gruvsektorn

Råvaror, kemikalier & gruvdrift


Idag är det stor efterfrågan efter material och kemikalier för att möta världens behov och detta utgör en konstant utmaning i en värld med knappa resurser. Mer raffinerade och hållbara material, förbättrade produktionsmetoder och utveckling av handelsrelationer skapar nya möjligheter för kommersiell tillväxt runt om i världen.

Delsektorer vi täcker inom råvaror, kemikalier och gruvsektorn:

  • Skogsprodukter
  • Containrar och förpackningar
  • Kemikalier för råvaror
  • Specialkemikalier
  • Jordsbrukskemikalier
  • Gummi
  • Stål, aluminium och övriga metaller
  • Supporttjänster och utrustning för gruvindustrin
  • Gruvdrift