IMAP har sedan 2015 genomfört 109 transaktioner inom sektorn för företagstjänster

Företagstjänster


Utvecklingen av sektorn för företagstjänster drivs av den allmänna trenden att specialisera sig och fokusera på sin egen kärnverksamhet, vilket resulterar i ökade nivåer av outsourcing. Nya personalmodeller och spridningen av just-in-time och temporära kontrakt har ökat efterfrågan kring alla former av rekryteringstjänster, bland annat digitala marknadsplatser, analyser kring screening, rekrytering samt motiverande och engagerande talangrekrytering.

Delsektorer vi täcker inom företagstjänster:

 • Facility management och miljötjänster
 • Utskrift & publicering
 • Professionella tjänster och rådgivning
 • Tjänster inom juridik, bokföring, skatter och för bolagsledningar
 • Säkerhetstjänster och städtjänster
 • Underhåll- och reparationstjänster
 • Industriell design och specialiserad ingenjörskonst
 • Utrustning för industri och kontor
 • Översättnings- och tolktjänster
 • Utställning & konferens
 • Reklam- och marknadsföringstjänster
 • Mediaproduktion