IMAP har sedan 2015 genomfört 39 transaktioner inom fastighetssektorn

Fastigheter


Fastighetsbranschen upplever cykliska upp- och nedgångar i efterfrågan, men den långsiktiga efterfrågan för fastigheter är fortsatt stark. Behovet av bostadshus och kommersiella fastigheter i kombination med regler och krav som styr denna typ av industri i respektive land kräver solid kunskap och kompetens.

Delsektorer vi täcker inom fastigheter:

  • Fastighetsutveckling, uthyrning och drift
  • Fastighetsservice
  • Privata och kommersiella fastighetsfonder
  • Specialiserade fastighetsfonder

Nyligen genomförda transaktioner

Find Your Advisor

Find Your Fastigheter Advisor