IMAP har sedan 2015 genomfört 47 transaktioner inom transport- och logistiksektorn

Transport & Logistik


Den snabba omställningen på grund av digitaliseringspåverkan på alla affärsmodeller samt genom online-shopping och e-handel har inneburit en gigantisk utmaning för den globala industrin för logistiska tjänster. Dagens konsumenter förväntar sig snabba leveranser och orderhantering dygnet-runt samt att kunna följa leveranserna i realtid har gjort att fler och fler logistikleverantörer har etablerat en förvärvsstrategi att förvärva företag. Att utveckla egna lösningar kan ta för lång tid och är ofta alldeles för komplicerade. Nya affärsmodeller utvecklas längs värdekedjan där etablerade logistikgrupper samarbetar med små nya aktörer.

Delsektorer vi täcker inom logistik och transport:

  • Passagerartransporter
  • Markfrakt och logistiktjänster
  • Flygfrakt och logistiktjänster
  • Sjöfrakt och logistiktjänster
  • Kontraktslogistik
  • Lagerhållning