Legal Notice

Legal notice

Upphovsrätt

Denna hemsida har utformats av Imapse Nordic Merger AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om bolaget. Imapse Nordic Merger AB äger och sköter hemsidan. Imapse Nordic Merger AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förebehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Imapse Nordic Merger AB med ensamrätt. Inget material från denna hemsida får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Imapse Nordic Merger AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Imapse Nordic Merger AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag ska vara tillämplig på hemsidan.

Länkar

I det fall det förekommer länkar till andra webbplatser på denna hemsida är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Imapse Nordic Merger AB lämnar ingen garanti för innehållet på dessa hemsidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare samt att mäta trafiken. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare.

Vänligen kontakta Imapse Nordic Merger AB om du har några frågor kring informationen ovan.