Vi behandlar varje försäljning som om det vore vårt eget företag

Företagsförsäljning


IMAP har utvecklat en strukturerad process för att hjälpa våra uppdragsgivare med att sälja företag på en global marknad till internationella köpare. Vårt internationella M&A partnerskap ger våra klienter tillgång till branschledande investerare i fler än 40 länder genom upparbetade lokala relationer.

Tjänster vi erbjuder:

  • Försäljning av företag på uppdrag av dess aktieägare
  • Hantering av avyttring företag
  • Rådgivning vid exitstrategier av portföljbolag för finansiella investerare
  • Säkra kapitalfinansiering för strategisk tillväxt
  • Rådgivning vid MBO och MBI
  • Företagsvärderingar, globala investerarsökningar och kontakt, due diligence och förhandling
  • Rådgivning vid sammanslagningar och joint ventures
  • Förändringar av ägarstruktur vid successionsplanering och pensionering.

Vi rådgiver våra klienter kring optimal timing och struktur på affären samt genom hela försäljningsprocessen från idéstadiet till genomförande: förberedelse och dokumentation, värdering och finansieringsmodeller, identifiering och kontakt med potentiella köpare, struktur på affären, due diligence och förhandling fram till affären genomförs. Säljprocessen är indelad i flera faser och sträcker sig ofta över en längre period. Det är därför av stor vikt att kontakt med IMAP tas så tidigt som möjligt så att kommersiella, juridiska och finansiella förhållanden kan optimeras. Ju tidigare vi kontaktas desto större möjlighet har vi att påverka utfallet av processen.

Våra klienter är främst entreprenörer och familjeägda medelstora företag som ger oss uppdraget att förmedla den förmodligen viktigaste affären i deras professionella liv. Vi rådgiver också stora internationella företag såväl som familjedrivna ägarbolag, private equity samt finansiella investerare. En tydlig fördel för de företag vi säljer är vår breda och djupa sektorkunskap samt vår förmåga att söka efter, analysera och nå ut till potentiella köpare i hela världen.

Vi är själva entreprenörer och vårt entreprenörstänkande formar våra handlingar. Vi behandlar varje försäljning som om det vore vårt eget företag. Olika klienter har olika tidsperspektiv kring en försäljningsprocess vilket också styr processens innehåll och hastighet. Oavsett tidsperspektiv är IMAP med inför, under och efter ett ägarskifte och hjälper vår klient genom försäljningsprocessen.