Vi öppnar nya möjligheter för accelererad tillväxt

Företagsförvärv


Vi hjälper våra klienter att genomföra expansions- och tillväxtstrategier utanför Sverige. Genom vårt globala nätverk kan vi identifiera förvärvskandidater med hjälp av lokal expertis från våra kollegor. Att köpa kompletterande företag kan vara en effektiv strategi för att skapa tillväxt och bredda verksamhetens geografiska marknad, produktutbud och kundportfölj.

Tjänster vi erbjuder:

  • Identifiera inträdes- eller tillväxtmöjligheter
  • Rådgivning kring expansion av produkt- och/eller tjänsteutbud
  • Identifiera målbolag
  • Bedömning av marknads- och operativa synergier
  • Inträdesstrategi för företag som vill etablera sig på en ny marknad

Vi guidar strategiska och finansiella köpare kring den optimala affärsstrukturen och genom hela köpprocessen: från initial analys, identifiering och bedömning av potentiella målbolag, målbolagsanalys och värdering, due diligence, transaktionsstruktur och förhandling fram till affärens genomförande.

Unikiteten i IMAPs erbjudande för internationella aktörer vid förvärv av företag ligger i vår globala räckvidd och lokala närvaro vilket gör det möjligt för oss att finna lämpliga målföretag och leverera pålitliga och konfidentiella ingångar till säljare och industrispecialister på strategiskt viktiga marknader över hela världen.


Att använda IMAP för att förvärva företag utomlands innebär lokal kompetens som hanterar processen effektivt. Man kan genom IMAP bearbeta flera marknader samtidigt, förkorta förvärvsprocessen radikalt och ofta göra det anonymt i den inledande fasen. Även om vår uppdragsgivare väljer att analysera flera länder så är IMAP Sverige projektledare vilket innebär att vår uppdragsgivare alltid har en kontakt.