Bengt Jönsson

+46 707 331 649

Bengt grundade IMAP i Sverige 2003 och har över 20 års erfarenhet av företagsöverlåtelser. Bengt har tidigare innehavt positioner som VD på ett antal bolag och som partner på riskkapitalbolag. Tidigare har Bengt arbetat bland annat på Hewlett Packard, Nobia och Tele2.

Bengt är utbildad civilekonom från Lunds universitet.