Erik Ferman

+46 763 272 161

Erik började på IMAP som analytiker 2015. Tidigare arbetade Erik inom banksektorn på Swedbank.

Erik innehar en examen inom Ekonomi med inriktning mot förnybar energi från Högskolan i Halmstad.