Jörgen Larsson

+46 709 547 734

Jörgen började på IMAP 2007 och kom då från Getinge där han arbetade med internationell försäljning och projektledning. Jörgen ansvarade bland annat för den globala försäljningen av autoklaver till läkemedelsindustrin. Tidigare erfarenheter innefattar även arbete för Volvo Construction Equipment och Gremo, där Jörgen hjälpte till med att bygga upp bolagets exportverksamhet.

Jörgen är utbildad högskoleingenjör inom maskinteknik.