Marcus Rex

+46 708 285 593

Marcus började som analytiker på IMAP 2016.

Marcus har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö.