Robert Svensson

+46 761 836 567

Robert började på IMAP 2012 och har över fem års erfarenhet av företagsöverlåtelser.

Robert innehar en examen i finansiell ekonomi från Lunds universitet. Robert tillbringade även en period av sin utbildning på City University of Hong Kong.